REGION BEZ BARIÉR

Grantový program společnosti ŠKODA AUTO pro rok 2019

I přes rozvoj elektronické komunikace zůstává fyzická mobilita i nadále hlavním způsobem socializace hendikepovaných lidí. ŠKODA AUTO si uvědomuje existenci velkého množství bariér, které hendikepovaným brání k co největšímu zapojení do života, a to jak v přístupu k zaměstnání nebo ke vzdělávání, tak i k volnočasovým aktivitám jako jsou sport, cestování nebo kultura. Program má za cíl redukovat počet těchto barier a tím zkvalitnit život hendikepovaných občanů.

Přehled podpořených projektů  v roce 2018 a dalších letech

Podporované projekty:
• stavební úpravy a úpravy značení v dopravě
• zlepšení dostupnosti především veřejných institucí pro hendikepované
• podpora zřizování a rozvoje chráněných dílen/pracovních míst na chráněném/otevřeném trhu práce pro hendikepované
• zpřístupňování kulturních, sportovních a společenských akcí osobám se zdravotním postižením
• organizace charitativních akcí pro hendikepované
• spoluúčast na projektech financovaných neziskovými organizacemi či evropskými fondy

Náležitosti předkládaných žádostí:

• popis a cíl projektu, důvody realizace a přínos projektu
• rozpočet projektu s rozpadem na jednotlivé náklady
• zdroje financování a vyčíslený požadavek na ŠKODA AUTO a spolufinancování
• vztah projektu ke ŠKODA AUTO nebo jejím zaměstnancům a rodinným příslušníkům (např. zapojení zaměstnanců do projektu)
• informace k případné předešlé spolupráci se ŠKODA AUTO

Oprávnění žadatelé: především obce, neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, příspěvkové organizace

Podporované regiony: především okresy Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a dále k nim přiléhající okresy – viz mapa na úvodní stránce

Uznatelné náklady: investice, provozní náklady

Maximální výše grantu: 120 000 Kč

Spuštění: 4. 2. 2019
Uzávěrka: 31. 3. 2019

Žádost o grant: žadatel vyplní přiložený formulář a zašle přes elektronickou žádost

O výsledcích grantového řízení budou žadatelé informováni do 30. 6. 2019

Další aktivity společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO spojené s podporou bezbariérové mobility

ŠKODA Handy

Cílem programu ŠKODA Handy je pomáhat osobám se sníženou pohyblivostí opět získat mobilitu. Naši specialisté ŠKODA Handy poskytují poradenství v rámci prodejní sítě ŠKODA AUTO Česká republika a jsou připraveni Vám pomoci s nákupem nového vozu za zvýhodněnou cenu.

Zjistit více

ŠKODA Neřídit

Program ŠKODA Neřídit je grantový program, který si klade za cíl finančně podpořit a motivovat hendikepované osoby k získání řidičského průkazu.

Zjistit více